Liedboek voor de kerken online dating dating sites in kenya 2015 economic

by  |  04-Jun-2015 05:15

liedboek voor de kerken online dating-25

Het Commissariaat voor de Media in Hilversum ziet toe op de naleving en houdt de vinger strak aan de pols.

De Wet op de Vaste Boekenprijs geldt ook voor het Nieuwe Liedboek.

Boekhandelaren, maar ook bijvoorbeeld kerken mogen dus bij doorverkoop aan de consument absoluut niet afwijken van de vastgestelde consumentenprijs, op straffe van door het Commissariaat aan doorverkopers op te leggen boetes.

In België geldt niet de Wet op de Vaste Boekenprijs. Met de inmiddels breed bekende passie en kwaliteit zingt VTE met 41 liederen twee CD’s vol.

Daarbij is een brede selectie gemaakt van liederen die verschillende groepen en generaties kunnen verbinden, vanwege hun taal, toon en/of theologie. ISBN 978 94 91575 13 6 Prijs: € 19,95 BESTEL Opnieuw zingt het Vocaal Theologen Ensemble (samen met de Buitenschoolse Koorschool Utrecht) twee CD's vol.

Community Discussion